OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Wólka

W najbliższych dniach rozpoczynamy realizację kolejnej tury Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Mieszkańcy, którzy otrzymali skierowania na pomoc żywnościową w ramach Podprogramu 2020 i wybrali jako miejscowość odbioru Świdnik Duży Pierwszy (z ramienia Federacja Polskich Banków Żywności), będą mogli odebrać paczki żywnościowe według przydziału:

  • 07.07.2021 – mieszkańcy miejscowości: Bystrzyca, Łysaków, Sobianowice, Kolonia Pliszczyn, Pliszczyn, Jakubowice Murowane, Wólka, Rudnik, Łuszczów Pierwszy.
  • 08.07.2021 – Turka, Os. Borek, Świdnik Mały, Kolonia Świdnik Mały, Biskupie Kolonia, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Świdniczek, Łuszczów Drugi.

Wydawanie paczek żywnościowych we wskazanym terminie odbędzie się

w godz. 9 – 14 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku Dużym Pierwszym 48 A.

Zapraszamy osoby zainteresowanie uzyskaniem wsparcia w postaci produktów żywnościowych do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce, tel. 535 210 670

 

 

 

program operacyjnyunia europejskabank zywnosci

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne