Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(07.01.2014)

Informacja dotycząca dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że w dniu 24 grudnia 2014 r. została podjęta przez Radę Ministrów uchwała dotycząca ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
            Dnia 31 grudnia 2014 r. zostało opublikowane Rozporządzenie z dnia 24 grudnia
2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1741).
            Prawo do pomocy w wysokości 200 zł na okres od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. przysługuje osobom pobierającym w/w okresie świadczenie pielęgnacyjne i spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456).
            Prawo do pomocy jest ustalane z urzędu.
            Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.