Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(31.12.2013)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 31.12.2013r.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w 2013r. kontynuował realizację projektu systemowego pt. ,,Chwytaj szansę'', współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonego  dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wszyscy uczestnicy projektu zrealizowali w ramach instrumentu aktywizacji społecznej i zawodowej kurs  ,,Trening    motywacyjno-psychologiczny    z     doradztwem   zawodowym''.
Ponadto w ramach realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej zakończono realizację następujących kursów /szkoleń:
-kurs   ,,Pomoc     kuchenna'' - 1 osoba  (1 kobieta);
-kurs   ,,Obsługa    kasy     fiskalnej''  -   4 osoby   (4 kobiety);
-kurs    ,,Barman/kelner”   -  2   osoby  (2 kobiety);
-kurs  ,,Prawo   jazdy    kat.   B''   -   1 osoba  (1 kobieta);
-kurs ,,Spawanie 2 metody '' - 1 osoba  (1 mężczyzna);
-kurs  ,,ABC   księgowości''    1  osoba  (1 kobieta).
-kurs ,,Fryzjer'' - 2 osoby (2 kobiety).

                W ramach realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej 4 osoby w wieku 15-30 lat odbyły staż zawodowy zgodny z profilem szkoleń zawodowych oraz przyjętą ścieżką reintegracji dla danego uczestnika projektu skierowanego do odbycia stażu. Staże trwały od dnia 10 września 2013r. do dnia 20 grudnia 2013r.
W ramach realizacji projektu systemowego kontynuowane było zatrudnienie 2 pracowników socjalnych (1,5 etatu), których wynagrodzenie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

(21.10.2013)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 21.10.2013r.

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w 2013r. kontynuuje realizację projektu systemowego pt. ,,Chwytaj szansę'', współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
                Zgodnie z planem działania na 2013r. w związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Chwytaj szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jednym z kryteriów dostępu do realizacji projektów systemowych jest skierowanie co najmniej jednej osoby w wieku 15-30 lat do odbycia min. 3 miesięcznego stażu.
W ramach realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej z dniem 10 września 2013r. skierował  4 osoby w wieku 15-30 lat zostały skierowane na staż zawodowy zgodny z profilem szkoleń zawodowych oraz przyjętą ścieżką reintegracji dla danego uczestnika projektu skierowanego do odbycia stażu. Staże trwają do dnia 20 grudnia 2013r.
W ramach realizacji projektu systemowego kontynuowane jest zatrudnienie 2 pracowników socjalnych (1,5 etatu), których wynagrodzenie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

(26.08.2013)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 26.08.2013r.

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce kontynuuje realizację projektu systemowego pt. ,,Chwytaj szansę'', współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Do realizacji projektu zostało zakwalifikowanych 9 uczestników, którzy realizują/realizowali zawarte kontrakty socjalne, przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji. Uczestnicy otrzymują/otrzymywali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych stanowiących wkład własny.
Wszyscy uczestnicy projektu zrealizowali w ramach instrumentu aktywizacji społecznej i zawodowej następujący   kurs  ,,Trening    motywacyjno-psychologiczny    z     doradztwem   zawodowym''.
Ponadto w ramach realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej zakończono realizację następujących kursów /szkoleń:
-kurs   ,,Pomoc     kuchenna'' - 1    osoba    (1   kobieta);
-kurs   ,,Obsługa    kasy     fiskalnej''  -   4     osoby      (4    kobiety);
-kurs    ,,Barman/kelner”   -   2   osoby    (2    kobiety);
-kurs  ,,Prawo   jazdy    kat.   B''   -   1     osoba      (1  kobieta);
-kurs ,,Spawanie 2 metody '' - 1 osoba  (1 mężczyzna);
-kurs  ,,ABC   księgowości''    1  osoba  (1   kobieta);
-kurs ,,Fryzjer'' - 2 osoby (2 kobiety).

                Zgodnie z planem działania na 2013r. w związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Chwytaj szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jednym z kryteriów dostępu do realizacji projektów systemowych jest skierowanie co najmniej jednej osoby w wieku 15-30 lat do odbycia min. 3 miesięcznego stażu. W ramach realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce skieruje co najmniej jedną osobę w wieku 15-30 lat na staż zawodowy zgodny z profilem szkoleń zawodowych oraz przyjętą ścieżką reintegracji dla danego uczestnika projektu skierowanego do odbycia stażu.
W ramach realizacji projektu systemowego kontynuowane jest zatrudnienie 2 pracowników socjalnych (1,5 etatu), których wynagrodzenie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

 

(12.07.2013)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 12.07.2013r.

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce kontynuuje realizację projektu systemowego pt. ,,Chwytaj szansę'', współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Do realizacji projektu zostało zakwalifikowanych 9 (7 kobiet i 2 mężczyzn) uczestników, którzy realizują zawarte kontrakty socjalne, przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji. Uczestnicy otrzymują/otrzymywali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych stanowiących wkład własny.
Wszyscy uczestnicy projektu zrealizowali w ramach instrumentu aktywizacji społecznej i zawodowej następujący   kurs  ,,Trening    motywacyjno - psychologiczny    z     doradztwem   zawodowym''.
Ponadto w ramach realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej zakończono realizację następujących kursów /szkoleń:
-kurs   ,,Pomoc     kuchenna'' - 1    osoba    (1   kobieta);
-kurs   ,,Obsługa    kasy     fiskalnej''  -   4     osoby      (4    kobiety);
-kurs    ,,Barman/kelner”   -   2   osoby    (2    kobiety);
Obecnie    część    uczestników    realizuje   jeszcze     kursy/szkolenia      z      zakresu:
- kurs  ,,Prawo   jazdy    kat.   B''   -   1     osoba      (1  kobieta);
- kurs ,,Fryzjer'' - 2 osoby (2 kobiety);
- kurs ,,Spawanie '' - 1 osoba  (1 mężczyzna);
- kurs  ,,ABC   księgowości''    1  osoba  (1   kobieta).
W ramach realizacji projektu systemowego kontynuowane jest zatrudnienie 2 pracowników socjalnych (1,5 etatu), których wynagrodzenie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

 

(19.06.2013)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 19.06.2013r.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce kontynuuje realizację projektu systemowego pt. ,,Chwytaj szansę'', współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Do realizacji projektu zostało zakwalifikowanych 9 (7 kobiet i 2 mężczyzn) uczestników, którzy realizują zawarte kontrakty socjalne, przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji. Uczestnicy otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych stanowiących wkład własny.
Wszyscy uczestnicy projektu zrealizowali w ramach instrumentu aktywizacji społecznej i zawodowej następujący  kurs  ,,Trening   motywacyjno - psychologiczny    z     doradztwem   zawodowym''.
Ponadto   w  ramach  realizacji  instrumentu    aktywizacji  edukacyjnej część    uczestników    realizuje   jeszcze     kursy/szkolenia               z zakresu:
-kurs   ,,Pomoc     kuchenna''  -   1    osoba    (1   kobieta);
-kurs   ,,Obsługa    kasy     fiskalnej''  -  4     osoby      (4    kobiety);
-kurs   „Spawanie'' – 1 osoba   (1  mężczyzna);

W ramach realizacji projektu systemowego kontynuowane jest zatrudnienie 2 pracowników socjalnych (1,5 etatu), których wynagrodzenie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

 

(24.05.2013)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 24.05.2013r.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce kontynuuje realizację projektu systemowego pt. ,,Chwytaj szansę'', współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Do realizacji projektu zostało zakwalifikowanych 9 (7 kobiet i 2 mężczyzn) uczestników, którzy realizują zawarte kontrakty socjalne, przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji. Uczestnicy otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych stanowiących wkład własny.
Wszyscy uczestnicy projektu zrealizowali w ramach instrumentu aktywizacji społecznej i zawodowej następujące  kursy  ,,Trening motywacyjno - psychologiczny    z     doradztwem   zawodowym''.
W ramach realizacji projektu systemowego kontynuowane jest zatrudnienie 2 pracowników socjalnych (1,5 etatu), których wynagrodzenie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

 

(09.04.2013)

loga

,,Chwytaj szansę'' projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jakubowice Murowane, dnia 09.04.2013r.

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje, iż w 2013 r. realizuje projekt systemowy pt: „Chwytaj szansę", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przeznaczony dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub osób zatrudnionych, w tym rolników i/lub osób samo zatrudnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Wólka, korzystających z świadczeń pomocy społecznej.
     W miesiącu marcu 2013r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.
     Rekrutacja do projektu została zakończona. Do realizacji projektu zostało zakwalifikowanych 9 (7 kobiet i 2 mężczyzn) uczestników, którzy będą realizować kontrakty socjalne, przy wykorzystaniu co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji, spośród których, osoby spełniające kryterium dochodowe otrzyma wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych stanowiących wkład własny. W ramach projektu istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego, pomocy w odzyskaniu lub wzmocnieniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie, indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym oraz uczestnictwa w szkoleniach/kursach podnoszących kluczowe kompetencje zawodowe lub pozwalające na zdobycie nowych.
     W ramach realizacji projektu systemowego zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych (1,5 etatu), których wynagrodzenie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Wólka
/-/ Slawomir Wlosek – Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wólce


Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8, 20 - 258 Lublin 62
Tel./fax 81-751-00-87

www.opswolka.pl

e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl