Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(20.05.2014)

Informacja dotycząca zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 maja 2014

        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż w związku  z wejściem w życie dnia
1 maja 2014 r. ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy przysługuje w okresie:

  • od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – w wysokości 800,00 zł miesięcznie,
  • od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  –  w wysokości 1200,00 zł miesięcznie,
  • od dnia 1 stycznia 2016 r. – w wysokości 1300,00 zł miesięcznie.

        Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia, następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony.