Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

 

Kadra:

  

Nr
pokoju

Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko pracy

Przykładowy rodzaj realizowanych spraw

Teren działania
(miejscowości)

2
parter


Iwona Opajdowska

Kierownik Osrodka Pomocy

Społecznej w Wólce

Tel: 81 4781750 w. 43

 • Decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.
 • Prowadzenie postępowań i decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych.
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 • Przyjmowanie skarg i wniosków.

        W sprawie skarg i wniosków Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

        w Wólce przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Teren Gminy Wólka

 

Nr
pokoju

Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko pracy

Przykładowy rodzaj realizowanych spraw

4
parter

Joanna Karaś
Główny księgowy

Tel:  81 4781759

 • Udzielanie informacji na temat terminu wypłacania świadczeń.
 • Praca na potrzeby wewnętrzne Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.
   

4
parter

Magdalena Kuca
Inspektor ds. świadczenia wychowawczego i administracji

Tel: 81 4781759

 • Świadczenie wychowawcze
 • Sporządzanie sprawozdań, rejestrów, ewidencjonowanie aktów normatywnych.
 • Prezentacja informacji na stronie internetowej oraz w BIP.

 

Nr
pokoju

Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko pracy

Przykładowy rodzaj realizowanych spraw

Teren działania
(miejscowości)

1
parter

Paweł Staszewski

Pracownik socjalny

814781760

 

Biskupie Kolonia, Bystrzyca, Kolonia Świdnik Mały, Świdnik Mały, Świdnik Duży Drugi, Rudnik, Sobianowice, Turka

3
parter

Agnieszka Michałek
Pracownik socjalny

Tel: 81 4781760

 Świdnik Duży Pierwszy, Turka Os. „Borek” ulice: Jaworowa, Jesionowa, Grabowa

3
 parter

Teresa Łysiak
Specjalista pracy socjalnej

Tel: 814781761

Długie, Jakubowice Murowane, Pliszczyn, Pliszczyn Kolonia, Turka Osiedle "Borek" ulice: Jaśminowa, Jarzębinowa, Konwaliowa, Wrzosowa, Zawilocowa, Żurawinowa.

   

 

3
parter

Małgorzata Gigoło - Chyła
Pracownik socjalny

Tel: 814781761

Łysaków, Łuszczów Pierwszy, Wólka

1
parter

Anna Kłos
Pracownik socjalny


Tel:814781760

Turka Os. „Borek” ulice: Akacjowa, Berberysowa, Borówkowa, Bukowa, Brzozowa, Kalinowa, Klonowa, Lipowa,Leszczynowa, Olchowa,Poziomkowa, Świerkowa, Topolowa, Wiązowa, Wierzbowa, Łuszczów Drugi, Świdniczek.

 

Nr
pokoju

Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko pracy

Przykładowy rodzaj realizowanych spraw

Teren działania
(miejscowości)

8
parter

Magdalena Skiba
Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Tel:  814781765

 • Świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”
 • Stypendia socjalne: stypendia szkolne, zasiłki szkolne

Teren Gminy Wólka

8
parter

Agnieszka Powroźnik
Stanowisko ds. ksiegowych, funduszu alimantacyjnego i dodatków mieszkaniowych

Tel: 814781765

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 • Dodatki mieszkaniowe