Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(19.03.2014)

Informacja dotycząca programu stypendialnego Indeks Start2Star zorganizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje o VII edycji programu stypendialnego Indeks Start2Star zorganizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi.
         Indeks Start2Star to projekt w wyniku którego niezamożnym i zdolnym maturzystom Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich sfinansuje cały okres studiów, a stypendia wynoszą po 1300 zł miesięcznie.
         W programie mogą wziąć udział osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych oraz średnia ocen wynosiła minimum 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.
         Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi szuka ludzi, którzy wyróżniają się wśród swoich rówieśników pasją naukową, sportową bądź artystyczną i tych, którzy wiedzą, w którym kierunku chcą się rozwijać. Fundacja stawia na osoby, które biorą udział w olimpiadach, zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych związanych z przyszłym kierunkiem studiów oraz wykazują się szeroko pojętą aktywnością społeczną. 
         Podstawą ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej www.paga.org.pl do dnia 16 maja 2014 r.