Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(07.02.2014)

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

           Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce uprzejmie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje  dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W ramach ww. inicjatywy osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać
z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez specjalistów w trakcie dyżurów pełnionych w:
- Ośrodku  Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie, ul. Bernardyńska 5,  20-109 Lublin, tel. (81) 534-38-87, e-mail: poczta@agape.lublin.pl, adres strony internetowej: www.agape.lublin.pl;
- Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Puławach (przy Kościele Św. Brata Alberta), ul. Słowackiego 32, 24-100 Puławy, tel. 601-561-250, e-mail: poczta@agape.lublin.pl, adres strony internetowej: www.agape.lublin.pl;
-  Punkcie Interwencyjno - Konsulatacyjno – Informacyjnym w Chełmie  (przy Hospicjum Domowym im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego, I piętro), ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm, e-mail: poczta@agape.lublin.pl, adres strony internetowej: www.agape.lublin.pl;
Dyżury będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00.