Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Pani Agnieszka Bielak - przedstawiciel Szkół Podstawowych w Turce, Łuszczowie, Pliszczynie, Sobianowicach i Świdniku Małym;
 2. Pani Ryszarda Jarosz - przedstawiciel NZOZ Centrum Medyczne Przychodnia Medycyny Rodzinnej ul Klonowa 61 w Turce, NZOZ Centrum Medyczne Przychodna Medycyny Rodzinnej w Łuszczowie Drugim;
 3. Pani Anna Wójcik - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce;
 4. Pani Jolanta Kais - przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wólce;
 5. Pani Jadwiga Leszczuk - przedstawiciel I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku;
 6. Pani Teresa Łysiak - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce;
 7. Pani Aneta Malesa - przedstawiciel Komisariatu Policji w Niemcach;
 8. Pani Agnieszka Michałek - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce;
 9. Pani Monika Skiba - przedstawiciel I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku;
 10. Pani Beata Olech - przedstawiciel II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku;
 11. Pani Iwona Opajdowska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce;
 12. Pani Renata Skonecka - Bzducha - przedstawiciel II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku.
 13. Pani Anna Siembida - przedstawiciel Gimnazjum w Pliszczynie;
 14. Pani Małgorzata Gigoło - Chyła - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce;
 15. Pan Paweł Staszewski - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce;
 16. Pani Dorota Rakuś - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.