Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(16.04.2014)

Informacja dotycząca rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż w związku  z wejściem w życie dnia 17 marca 2014 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca zmieniającego  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania  osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 320) matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, mającym  prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych przysługuje za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r. prawo do dodatkowego świadczenia w wysokości 200,00 zł miesięcznie.
   Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
   Wypłata świadczenia nastąpi w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.