Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(16.04.2014)

Informacja dotycząca projektu "Społeczeństwo to także TY"

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce  informuje, że Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” oddział w Warszawie od 01 marca 2014 roku realizuje projekt „Społeczeństwo to także TY” finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. „Społeczeństwo to także TY” to program qkompleksowej pomocy dla osób wykluczonych społecznie - osób bezdomnych i ubogich opuszczających jednostki penitencjarne z całego kraju.
    Celem jego realizacji jest stworzenie warunków niezbędnych do poprawnego odnalezienia się
w społeczeństwie oraz podjęcia prawidłowych ról społecznych przez beneficjentów programu. W ramach projektu prowadzony jest ośrodek dla bezdomnych mężczyzn opuszczających jednostki penitencjarne oraz realizowane jest bezpłatne poradnictwo prawne. Do ośrodka przyjmowani są bezdomni mężczyźni, którzy
w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem opuścili Zakład Karny lub Areszt Śledczy.
    W punkcie Porad Prawnych dyżury prawników odbywają się we wtorki w godzinach od 17 do 19 oraz w czwartki w godzinach 18-20. Na bezpośrednie konsultacje można umawiać się telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 22 813 22 15 lub 22 827 55 86. Porady udzielane są także mailowo (adres: porady.patronat@gmail.com.) jak również korespondencyjnie. Listy do prawników można kierować na adres ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa.
    Ponadto Stowarzyszenie prowadzi Punkt Pomocy Postpenitencjarnej, w której osoby zwalniane
z Zakładów  Karnych i Aresztów Śledczych, mogą liczyć na doraźną pomoc rzeczową – żywność, odzież, środki czystości itp.
    Szczegółowe informacje dotyczące projektu udzielane są przez Stowarzyszenie Penitencjarne „PATRONAT” ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa pod nr tel. 22 813 22 15

Załączniki