Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

Stypendia szkolne

Komu przysługują świadczenia?

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia

 

Gdzie należy ubiegać się o stypendia szkolne?

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 •  rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,
  Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.

  O ustalenie prawa do stypendium szkolnego należy ubiegać się na terenie gminy zgodnie z miejscem zamieszkania. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych - do 15 pazdziernika danego roku szkolnego. Jest to świadczenie okresowe przyznawane dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego:

Zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólne z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i zródło ich uzyskania, w szczególności:

  • zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych lub innych,
  • zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
  • odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
  • decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
  • zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Miesięczna wysokość dochodu (rozumieniu ustawy o pomocy społecznej) na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł.

WYKAZ ARTYKUŁÓW, KTÓRE MOŻNA ZAKUPIĆ W RAMACH STYPENDIUM

 1. Podręczniki szkolne, tablice przedmiotowe;
 2. Przybory szkolne, a w szczególności:
  • piórnik,
  • zeszyty, bibuła,
  • dyskietki, płyty CD, kalkulator,
  • długopisy, ołówki, pióra, zakreślacze, flamastry, wkłady do długopisów,
  • linijka ekierka, cyrkiel, kątomierz, temperówka,
  • korektor, plastelina, modelina, papier wycinankowy, papier kolorowy, nożyczki,
  • farby, kredki, brystol, tusz kreślarski,
  • gumki, pędzelki, taśma klejąca,
  • komplet geometryczny,
  • tusz do drukarki, papier xero,
  • blok rysunkowy, techniczny, milimetrowy, kieszeń do segregatora,
  • zszywacz, dziurkacz.
 3. Strój gimnastyczny, a w szczególności:
  • koszulka sportowa,
  • spodenki sportowe,
  • buty sportowe,
  • dres sportowy.
 4. Plecak, tornister, torba szkolna;
 5. Obowiązkowy strój do zajęć szkolnych, a w szczególności:
  • fartuch biały,
  • ubranie robocze,
  • fartuch kolorowy,
  • czepek,
  • rękawice gumowe,
  • rękawice robocze.
 6. Strój na basen, a w szczególności:
  • kostium kąpielowy,
  • spodenki kąpielowe,
  • czepek kąpielowy,
  • ręcznik kąpielowy,
  • klapki basenowe.
 7. Słowniki językowe i przedmiotowe.
 8. Encyklopedie w tym na płytach CD.
 9. Informator maturalny, testy i materiały przygotowujące do egzaminów w tym na płytach CD.
 10. Zeszyty ćwiczeń, lektury szkolne i omówienia w tym na płytach CD.
 11. Atlas geograficzny, historyczny, biologiczny.
 12. Obuwie miękkie na zmianę.
 13. Osobisty sprzęt do zajęć sportowych, a w szczególności:
  • rakieta do tenisa ziemnego,
  • rakieta do tenisa stołowego,
  • skakanka,
  • piłki do gier sportowych.
 14. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
 15. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wycieczkach, biwakach, białych lub zielonych szkołach, wyjściach do kin lub teatrów, imprezach szkolnych.
 16. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 17. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z opłatą czesnego w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.