Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wólka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Wólka oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce wydali Zarządzenia w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wólka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, pocztą elektroniczną oraz poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.

Tylko w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta przez pracownika Urzędu Gminy oraz OPS w Wólce. W tej sytuacji bardzo prosimy, aby dzwonili Państwo przy użyciu DOMOFNU, który jest umieszczony w przedsionku urzędu.

 

Korespondencję, którą chcecie Państwo przekazać do Urzędu Gminy Wólka oraz do OPS w Wólce, należy pozostawić w urnie znajdującej się w przedsionku urzędu.

Jednocześnie informujemy, że do odwołania ograniczone zostają realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce :

  • czynności związane z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych w środowisku,
  • wizyty pracowników socjalnych w środowisku,
  • wizyty w środowisku przez asystenta rodziny.

Ponadto informujemy, iż w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie realizowane sporządzenie aktu zgonu, sporządzenie aktu urodzenia oraz wydanie dowodu osobistego dla osoby pełnoletniej, której dowód osobisty utracił termin ważności. Wszystkie sprawy urzędowe, w tym wnioski i pisma prosimy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem EPUAP. Wszelkie instrukcje dostępne na stronie gov.pl w zakładce DLA OBYWATELA.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość.

 

Kierownik OPS w Wólce /-/ Anna Modrzejewska

Kierownik USC w Wólce /-/ Ewa Flis

Sekretarz Gminy Wólka /-/  Anna Kruk