OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Ponowny nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Uwaga - odwołana pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Wólka

Drodzy Państwo,

w związku ze zdiagnozowanym przypadkiem zachorowania na COVID - 19 na terenie Gminy Wólka – Pliszczyn, informujemy o odwołanym terminie przekazania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W wyniku pożaru rodzina z Łuszczowa straciła dom.

10 kwietnia - Wielka Sobota, 11 kwietnia – Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny…to szczęśliwy okres, przeżywany w radości, gronie najbliższych w rodzinnym domu. Niestety nie dla wszystkich. Są wśród nas i tacy, dla których był to ciężki i smutny okres, najtrudniejsze chwile w życiu spowodowane utratą tego, co dla każdego z nas jest fundamentem codziennego bytu – domu rodzinnego i całego dobytku.

W Wielką Sobotę tj. 10 kwietnia 2020 r. w wyniku pożaru budynku mieszkalnego trzyosobowa rodzina – mama, babcia i 10 -  letni chłopiec – stracili cały dorobek życia.

Ognisko koronawirusa w parafii w Pliszczynie

Informujemy Państwa, iż w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie pojawiło się ognisko koronawirusa.

W dniu wczorajszym, w godzinach wieczornych, na polecenia Wójta Gminy Wólka, została przeprowadzona dezynfekcja kościoła i obejścia. Na terenie gminy zamknięte zostały wszystkie szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Wólka.

Tarcza antykryzysowa - informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres wsparcia realizowany przez ZUS:

  1. zwolnienia małych firm, zgłaszających do 9 ubezpieczonych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. - szczegóły w ulotce i tutaj
  2. wypłaty świadczenia postojowego dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) - szczegóły w ulotce i tutaj
  3. wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudnionych – szczegóły w ulotce i tutaj
  4. udzielenia ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek - szczegóły w ulotce i tutaj

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Wólka

W najbliższych dniach rozpoczynamy realizację kolejnej tury Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celm Programu jest  udzielenie wsparcia osobom w trudnej sytuacji materialnej doświadczającym ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Ważne informacje w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce wprowadza do odwołania możliwości przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych poprzez połączenia telefoniczne. Pracownicy socjalni przeprowadzający rodzinne wywiady środowiskowe poprzez połączenia telefoniczne zobowiązani są pouczyć osobę, z którą przeprowadzają wywiad o obowiązku podawania informacji, które są zgodne z prawdą, o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz o weryfikacji podawanych danych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce.

Ogłoszenie - ubranka dla maluszka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce przekaże osobom potrzebującym ubranka dla dziecka  w wieku 0- 6 miesięcy. Rzeczy są w bardzo dobrym stanie.

Koronawirus - dyżur telefoniczny

Szanowni Państwo.

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Twój Parasol – STOP przemocy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem    e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Jak prawidłowo zdjąć i założyć maseczki i rękawiczki

Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wólka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wólka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Wólka oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce wydali Zarządzenia w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wólka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, pocztą elektroniczną oraz poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.

Tylko w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta przez pracownika Urzędu Gminy oraz OPS w Wólce. W tej sytuacji bardzo prosimy, aby dzwonili Państwo przy użyciu DOMOFNU, który jest umieszczony w przedsionku urzędu.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne