OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

300+ dla ucznia

Informacja dotycząca wniosków "Dobry Start"

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r.

W dniu 15.07.2021r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1296).

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Wólka

Informujemy, że od 15 lipca br. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2021 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2021/2022 dotyczący świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a od dnia 1 listopada 2021 r. nowy okres zasiłkowy 2021/2022 dotyczący zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Wólka

W najbliższych dniach rozpoczynamy realizację kolejnej tury Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Liderzy kooperacji

"Liderzy kooperacji" - konferencja Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie

W piątek – 11.06.2021 r. Wójt Gminy Wólka - Edwin Gortat i Anna Modrzejewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce uczestniczyli w konferencji w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Spotkanie dotyczyło podsumowania projektu pn. „Liderzy Kooperacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Podczas konferencji zaprezentowano 3 modele kooperacji (model wiejski, wiejsko-miejski oraz miejski) oraz możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej.

Dzień Rodziny

dzien rodziny

Informacja o dniu wolnym 4 maja 2021r.

Informuje, że w dniu 4 maja 2021r. (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce będzie nieczynny – jest to dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021r. ( sobota).

Za utrudnienia przepraszamy.

pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Wólka

W najbliższych dniach rozpoczynamy realizację kolejnej tury Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Gmina Wólka wspiera Seniorów

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce. Ośrodek będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Film informacyjno-edukacyjny

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

Koronawirus. Jak oswoić lęk?

Zagrożenie koronawirusem jest zagrożeniem nowym i z tego powodu nieprzewidywalnym, dlatego nasz strach wzrasta.  Głównie boimy się o swoje życie. Lękamy się tego co przyniosą kolejne dni – niepewność potęguje myśl, że nie wiemy, czego możemy się spodziewać. To, że się boimy jest naturalne. Warto jednak pamiętać, że niektórymi zachowaniami i sposobem myślenia, możemy niepotrzebnie nakręcać swój stres.

Kalendarz wypłat świadczeń na 2021 rok

Prezentujemy termianarz wypłat świadczeń dostęnych w 2021 roku.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne