OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Bezpłatna pomoc psychologiczna i/lub psychiatryczna

W związku z nawiązaniem współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego oferujemy dla mieszkańców Gminy Wólka bezpłatną pomoc psychologiczną oraz psychiatryczną.

Informacja o zamknięciu

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek), w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę 15 sierpnia 2020 r. – jest dniem wolnym dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

W związku z powyższym Ośrodek będzie w tym dniu nieczynny.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce
Anna Modrzejewska

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Wólka

W najbliższych dniach rozpoczynamy realizację kolejnej tury Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celm Programu jest  udzielenie wsparcia osobom w trudnej sytuacji materialnej doświadczającym ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Uwaga 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+” trwa do 2021-05-31.  Oznacza to, że brak jest zasadności składania w roku 2020 wniosku o 500+ celem kontynuacji wypłaty świadczenia.

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ rozpocznie się  od:

  • 1 lutego 2021 w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
  • 1 kwietnia 2021 w formie papierowej w punktach przyjęć oraz drogą pocztową.

Świadczenie DOBRY START

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r., będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

  • bankowości elektronicznej,
  • platformy Emp@tia.
  • ZUS PUE

Z uwagi na stan epidemii prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej OPS w Wólce w zakresie sposobu składania wniosków drogą tradycyjną (papierową) od miesiąca sierpnia 2020 r.

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. można składać od 1 lipca 2020 r.: wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

Z uwagi na stan epidemii prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej OPS w Wólce w zakresie sposobu składania wniosków drogą tradycyjną (papierową) od miesiąca sierpnia 2020 r.

Ponowny nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Uwaga - odwołana pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Wólka

Drodzy Państwo,

w związku ze zdiagnozowanym przypadkiem zachorowania na COVID - 19 na terenie Gminy Wólka – Pliszczyn, informujemy o odwołanym terminie przekazania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Ognisko koronawirusa w parafii w Pliszczynie

Informujemy Państwa, iż w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie pojawiło się ognisko koronawirusa.

W dniu wczorajszym, w godzinach wieczornych, na polecenia Wójta Gminy Wólka, została przeprowadzona dezynfekcja kościoła i obejścia. Na terenie gminy zamknięte zostały wszystkie szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Wólka.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Wólka

W najbliższych dniach rozpoczynamy realizację kolejnej tury Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celm Programu jest  udzielenie wsparcia osobom w trudnej sytuacji materialnej doświadczającym ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Ogłoszenie - ubranka dla maluszka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce przekaże osobom potrzebującym ubranka dla dziecka  w wieku 0- 6 miesięcy. Rzeczy są w bardzo dobrym stanie.

Twój Parasol – STOP przemocy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem    e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Jak prawidłowo zdjąć i założyć maseczki i rękawiczki

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne