OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Gmina Wólka wspiera Seniorów

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce. Ośrodek będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Film informacyjno-edukacyjny

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

Koronawirus. Jak oswoić lęk?

Zagrożenie koronawirusem jest zagrożeniem nowym i z tego powodu nieprzewidywalnym, dlatego nasz strach wzrasta.  Głównie boimy się o swoje życie. Lękamy się tego co przyniosą kolejne dni – niepewność potęguje myśl, że nie wiemy, czego możemy się spodziewać. To, że się boimy jest naturalne. Warto jednak pamiętać, że niektórymi zachowaniami i sposobem myślenia, możemy niepotrzebnie nakręcać swój stres.

Kalendarz wypłat świadczeń na 2021 rok

Prezentujemy termianarz wypłat świadczeń dostęnych w 2021 roku.

Nowy nabór wniosków 500+

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2021 r. rusza elektroniczny nabór wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022 (za pomocą platformy ePUAP, portalu Emp@tia, PUE ZUS, a także przez kanał bankowości internetowej większości banków).

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. wnioski można składać także osobiście w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce lub listownie pocztą.

Pomoc dla osób bezdomnych

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie działa bezpłatna infolinia – 987 jest to numer całodobowy obsługiwany przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Pod tym numerem, szczególnie w okresie zimowym można uzyskać adresy i telefony placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego.
Pracownicy obsługujący infolinię na bieżąco współpracują ze służbami w celu udzielenia wsparcia osobom bezdomnym.

Dopłaty do czynszu finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19

W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.

Oznacza to, że z dniem 5 stycznia br. wchodzą w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin - jak może pomóc asystent rodziny

W sytuacji kiedy oczekujemy narodzin dziecka najczęściej reakcją jest ogromna radość, jednak w chwili kiedy otrzymujemy informację o nieprawidłowościach, pojawienie się na świecie dziecka z wadą letalną jest dla kobiet i jej rodziny źródłem poważnego kryzysu. Niezależnie od tego, jaka dysfunkcja jest przyczyną poważnych problemów zdrowotnych dziecka, jego rodzice potrzebują wsparcia od samego poczęcia, narodzin jak i dalszego życia.

Ogłoszenie dotyczące szczepień przeciw COVID-19

Od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia rozpocznie się rejestracja kolejnej grupy, tj. osób powyżej 70. roku życia. Od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych osób z powyższych grup wiekowych. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

Życzenia Noworoczne

Szlachetna Paczka w Gminie Wólka

Po raz kolejny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce miał okazję i przyjemność wytypować rodziny do otrzymania wsparcia, w ramach SZLACHETNEJ PACZKI.

Do pomocy włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Zgodnie z zasadami szczególną uwagę zwracaliśmy na:

  • historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji,
  • dochód przypadający na jednego członka rodziny,
  • postawę - czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuację,
  • przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację rodziny.

Informacja - dzień wolny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 30/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela - dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.

Za wszelkie trudności wynikłe z tego powodu przepraszamy.

Gmina Wólka wspiera Seniorów

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!
Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11.

To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce. Ośrodek będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne