OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Ważne informacje w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce wprowadza do odwołania możliwości przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych poprzez połączenia telefoniczne. Pracownicy socjalni przeprowadzający rodzinne wywiady środowiskowe poprzez połączenia telefoniczne zobowiązani są pouczyć osobę, z którą przeprowadzają wywiad o obowiązku podawania informacji, które są zgodne z prawdą, o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz o weryfikacji podawanych danych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce.

Koronawirus - dyżur telefoniczny

Szanowni Państwo.

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).
Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wólka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wólka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Wólka oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce wydali Zarządzenia w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wólka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, pocztą elektroniczną oraz poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.

Tylko w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta przez pracownika Urzędu Gminy oraz OPS w Wólce. W tej sytuacji bardzo prosimy, aby dzwonili Państwo przy użyciu DOMOFNU, który jest umieszczony w przedsionku urzędu.

Koronawirus - informacja dla osób niesamodzielnych

Koronawirus - informacja dla osób niesamodzielnych

UWAGA !!!

Przypominamy osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce przypomina, że w związku z zagrożeniem koronawirusem jeżeli to możliwe, osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne powinny ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki.

Prosimy o pozostanie w domu!!!

Osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne które nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny lub sąsiadów proszone są o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce pod numerem telefonu 81478 17 61 lub 535210670.

Koronawirus SARS-CoV-2 – zalecane środki ostrożności

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Europie, zwracamy się do mieszkańców Gminy Wólka o zachowanie szczególnych środków ostrożności, które mogą zapobiec zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.

Jak zapobiegać:

Należy często myć ręce, używając mydła i wody.

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów – co oznacza, że nie jest odporny na wodę z mydłem ani na środki myjące na bazie alkoholu.

Koronawirus (wirus SARS-CoV-2) - informacja

UWAGA!!!!!

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Urzędu Gminy wszystkie sprawy urzędowe, w tym wnioski, podania i pisma prosimy kierować bezpośrednio na Biuro Podawcze, bądź drogą elektroniczną za pośrednictwem EPUAP.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, aktu małżeństwa, aktu zgonu, odpisu aktu urodzenia, a także wnioski meldunkowe można złożyć za pośrednictwem strony https://obywatel.gov.pl/

Podziękowania za udział w wydarzeniu.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział w zabawie „Aktywni – Kreatywni 2020”, która miała miejsce 20.02.2020r.

Państwa obecność bez wątpienia potwierdza chęć integracji i wspólnego spędzania czasu. Wyrażamy nadzieję,  że tego typu wydarzenie wpisze się wielką literą w tradycję naszej placówki.

Szczególne podziękowania za okazane wsparcie rzeczowe składamy naszym darczyńcom.

"Aktywni – Kreatywni 2020"

Bal Karnawałowy

Serdecznie zapraszamy na karnawałowe szaleństwo dla najmłodszych i tych nieco starszych z gminy Wólka. Pod opieką animatorów goście balu będą przez dwie godziny uczestniczyli w szeregu zabaw tanecznych i ruchowych.

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie"Czas na aktywność"

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie trwa nabór na drugą turę projektu „Czas na aktywność!” Projekt skierowany jest do osób które nie ukończyły 65 r.ż, zamieszkują na terenie powiatu lubelskiego, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz status osoby bezrobotnej lub pozostają bez zatrudnienia.

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”

Informujemy, że rusza program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Gmina Wólka aplikuje o środki finansowe na realizacje programu w roku 2020.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne