Rodzaje świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

  1. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
  3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.