Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 1. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
  • podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce pod numerem 535 210 670.

Termin zgłaszania zapotrzebowania upływa z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące Programu:
 
 1. Program "Opieka wytchnieniowa":
  https://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/wps/Program_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2020_r_pdf.pdf

 2. Karta zgłoszenia do Programu:
  https://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/wps/Za%C5%82_nr_8_Karta_zg%C5%82oszenie_do_Programu_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2020.docx

 3. Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka). Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.
  https://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/wps/Za%C5%82_7_Karta_oceny_stanu_osoby_niepe%C5%82nosprawnej_wg_zmodyfikowanej_skali_FIM_11_luty.docx

 4. Informacja dodatkowa do Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny:
  https://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/wps/Informacja_dodatkowa_do_Wzoru_Karty_za%C5%82acznika_nr_7_do_Programu.docx