Koronawirus - dyżur telefoniczny

Szanowni Państwo.

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

OD DNIA 18 MARCA 2020 ROKU Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce będzie pełnił dyżur pod numerem 781 60 17 11 lub 797 149 658 każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

W godzinach urzędowania jednostki tj. od 7.30- 15.30 dostępny jest kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 478 17 59, 535 210 670, 535 210676, fax 81 751 00 87.

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca KORONAWIRUSA - 800 190590.

Całodobowy telefon alarmowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie - tel. 693 397185.

Anna Modrzejewska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce