Ważne informacje w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce wprowadza do odwołania możliwości przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych poprzez połączenia telefoniczne. Pracownicy socjalni przeprowadzający rodzinne wywiady środowiskowe poprzez połączenia telefoniczne zobowiązani są pouczyć osobę, z którą przeprowadzają wywiad o obowiązku podawania informacji, które są zgodne z prawdą, o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz o weryfikacji podawanych danych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce.