OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Tarcza antykryzysowa - informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres wsparcia realizowany przez ZUS:

  1. zwolnienia małych firm, zgłaszających do 9 ubezpieczonych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. - szczegóły w ulotce i tutaj
  2. wypłaty świadczenia postojowego dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) - szczegóły w ulotce i tutaj
  3. wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudnionych – szczegóły w ulotce i tutaj
  4. udzielenia ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek - szczegóły w ulotce i tutaj

Aby otrzymać wsparcie trzeba spełniać ustawowe przesłanki i złożyć właściwy wniosek:

Wszystkie wyżej wymienione wnioski są dostępne na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl i można je złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE ZUS (www.zus.pl), która ułatwi ich sporządzenie i przesłanie do ZUS a także przyspieszy ich obsługę w ZUS. Profil na PUE ZUS można samodzielnie założyć uwierzytelniając go m.in. poprzez bankowość elektroniczną.

W załączeniu ulotki informacyjne – szerzej na stronie www.zus.pl

Ulotki do pobrania:

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne