Jak prawidłowo zdjąć i założyć maseczki i rękawiczki

SKM C250i200416112800SKM C250i200416112801