Uwaga 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+” trwa do 2021-05-31.  Oznacza to, że brak jest zasadności składania w roku 2020 wniosku o 500+ celem kontynuacji wypłaty świadczenia.

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ rozpocznie się  od:

  • 1 lutego 2021 w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
  • 1 kwietnia 2021 w formie papierowej w punktach przyjęć oraz drogą pocztową.