OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Wólka

Przypominamy o możliwości zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce osobom w trudnej sytuacji materialnej, doświadczającym ubóstwa, celem otrzymania skierowania na odbiór paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ).

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
  • 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, celem podania dochodu netto za poprzedni miesiąc i podpisania skierowania. Paczki żywnościowe zawierają artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej.

Zapraszamy osoby zainteresowanie uzyskaniem wsparcia w postaci produktów żywnościowych do kontaktu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce,
20 – 258
Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8,
tel. 535 210 670

 

 

program operacyjnyunia europejskabank zywnoscimrpips

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne