OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Ponowny nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

  • W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
  • podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce pod numerem telefonu 535 210 670.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23.12.2020 r.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne