OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Gmina Wólka wspiera Seniorów

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce. Ośrodek będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

 1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątania mieszkania).

 1. Kto realizuje program

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, 20 – 258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8,
tel. 535 210 670 lub 81 478 17 59.

 1. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielana osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do Ośrodka. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

 1. Czy płacę za zakupy i usługi ?

Koszt zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc w sprawach urzędowych, wyprowadzanie psa są nieodpłatne.

 1. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 21.00.
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do Ośrodka przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2

 • Pracownik Ośrodka kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do Ośrodka oraz danych osoby, która do Ciebie przyjedzie.
 • W razie wątpliwości zadzwoń do Ośrodka 535 210 670 lub 81 478 17 59

KROK 3

 • Odbierz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIĘTAJ !!!!!! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne.

 1. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

 1. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione organizacji działań przez Ośrodek i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

 1. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do Ośrodka, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku 70 + i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne