OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Informacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2021 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2021/2022 dotyczący świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a od dnia 1 listopada 2021 r. nowy okres zasiłkowy 2021/2022 dotyczący zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 lipca 2021 r. elektronicznie, za pomocą platformy ePUAP, portalu Emp@tia, natomiast od 1 sierpnia 2021 r. również w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne