Przegląd artykułów w miesiącu

Luty 2014

Witamy w Archiwum
Znajdziecie tutaj wszystkie archiwalne artykuły (obecnie 3) zgromadzone przez lata na naszej stronie.
Aktualności
75

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce uprzejmie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje  dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W ramach ww. inicjatywy osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez specjalistów w trakcie pełnionych dyżurów.


Aktualności
81

Projekt "Dobry start – lepsze życie"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje o realizacji przez firmę Drexpol Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zemborzyckiej 53, 20-445 Lublin, projektu „Dobry start – lepsze życie”, który jest realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Aktualności
77

Informacja o akcji "Czysty Aniołek"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce uprzejmie informuje, że Stowarzyszenie Piękne Anioły w ramach akcji „Czysty Aniołek” prowadzi działalność mającą na celu pomóc dzieciom poprzez poprawę ich warunków mieszkaniowych.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w społecznej ogólnokrajowej akcji „Czysty Aniołek” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. W okresie od lutego do czerwca br. zostaną zorganizowane zbiórki środków czystości oraz artykułów higienicznych dla najuboższych dzieci. Zbiórki te zostaną przeprowadzone w szkołach, przedszkolach i firmach.


Wyników 1 - 3 z 3