Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(04.04.2014)

Projekt "Spółdzielnia socjalna Twoją szansą!"


Firma Consultor  Sp. z o.o. we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce ma przyjemność zaprosić osoby niezatrudnione mieszkające w Gminie Wólka  na  spotkanie informacyjne dotyczące założenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
Spotkanie rozpocznie się w dniu 15.04.2014r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.
Na spotkaniu zostaną umówione kwestie związane z założeniem spółdzielni socjalnej oraz z możliwością pozyskania środków na jej utworzenie i działalność  (maksymalnie 20 000zł na osobę, 140 000 zł na każdą spółdzielnię socjalną).
Projekt „Spółdzielnia socjalna Twoja szansą!” jest realizowany  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działania
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  www.spoldzielniaoscjalna.consultor.pl oraz pod nr tel. 509-897 677, 500 026 63.

Załączniki