OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Specjlalistyczne poradnictwo od Stwarzyszenia Rysa

Specjlalistyczne poradnictwo od Stwarzyszenia Rysa

Stowarzyszenie Rysa prowadzi na terenie Powiatu Lubelskiego Jednostkę Specjalistycznego Poradnictwa dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, osób znajdujących się w kryzysie, ofiar i sprawców przemocy oraz osób uzależnionych i współuzależnionych.

zaproszenie do programu "Czyste Powietrze"

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne do programu "Czyste Powietrze"

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla mieszkańców Gmina Wólka zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO KOŃCA KWIETNIA 2024 R.

Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

pfron

PFRON zaprasza do skorzystania z wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z wypożyczalni.

Kto może wypożyczyć sprzęt.

Każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:

  • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.
  • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

Wyjaśnienie:

Wnioskodawca do wniosku o wypożyczenie załącza zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Na liście technologii dostępnej znajdziesz informację, które technologie wymagają takiego zlecenia.

Jak złożyć wniosek

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

  • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: Przejdź do sow.pfron.org.pl
  • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON. Przejdź do cidon.pfron.org.pl/kontakt/

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku

  • Zadzwoń na infolinię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) 228 998 922
  • Wyślij wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Świadczenie wspierające

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Przyznanie świadczenia zależne będzie od decyzji, która ustali poziom potrzeby wsparcia dla osoby niepełnosprawnej oraz określonej ilości punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, Radosnego Alleluja

życzą Kierownik Anna Modrzejewska wraz z Pracownikami

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

Harmonogram spotkań informacyjnych - program 'Czyste powietrze'

Harmonogram spotkań informacyjnych na temat programu priorytetowego czyste powietrze

Harmonogram dyżurów Ośrodka Pomocy Społecznej

Zestawienie dyżurów w OPS Wólka

Szkolenia w ramach projektu „Polityka Senioralna EFS +”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, który jest Partnerem Wiodącym projektu „Polityka Senioralna EFS+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie Spójności Społecznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłasza nabór uczestników na szkolenia w ramach ww. projektu.

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w roku 2024r.

Informacja w sprawie dodatków osłonowych

Do dnia 30 kwietnia 2024r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

W celu otrzymania dodatku należy złożyć stosowny wniosek o jego przyznanie osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce lub w formie elektronicznej przez platformę ePUAP, profil zaufany (wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić profilem zaufanym).

"Czyste Powietrze" – spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Wólka

Wójt Gminy Wólka zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”.

Gwiazdka dla rodzin

Gwiazdka dla rodzin

W dniu 20 grudnia 2023 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce rozpoczęli akcję dostarczania paczek świątecznych w ramach projektu socjalnego „Gwiazdka dla rodzin”.

Z myślą o najbardziej potrzebujących rodzinach Naszej Gminy, pracownicy przygotowali i dostarczyli 18 paczek.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne