OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

Zarządzenie nr 75.2020 Wójta Gminy Wólka z dnia 23 września 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

plik do pobrania

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne