OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Informacje kontaktowe

Jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Wólka znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić, chciałbyś uzyskać informacje nt. możliwości pomocy w zakresie pomocy społecznej, zasad przyznawania oraz wysokości świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Do Ośrodka możesz zgłosić się:

 • osobiście/pisemnie
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
  Jakubowice Murowane 8
  20 - 258 Jakubowice Murowane;
 • telefonicznie
  81 478 17 59,
  535 210 670,
  535 210 676
 • fax
  81 751 00 87
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej

Wyślij

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne