OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Klub Seniora Plus

Klub Senior+ w Rudniku w Gminie Wólka powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, który od stycznia 2023 r. działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

senior plusZostał utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Wólka. Klub dysponuje 25 miejscami. Jest czynny w poniedziałek w godzinach 15. 30-21. 30, wtorek 9. 00 – 16. 00 oraz środa 13. 00 – 20. 00.

Klub mieści się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Rudniku. Lokal wyodrębniony na Klub Seniora zajmuje łączną powierzchnię 133, 05 m2, w tym sala spotkań, sala rehabilitacyjno-ruchowa, sala zajęciowa, aneks kuchenny z jadalnią, 1 łazienka wyposażona w 2 toalety i umywalki, szatnia.

Cel działania Klubu:

Klub Senior+ w Wólce to miejsce spotkań mieszkańców Gminy Wólka w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Klub motywuje seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Uczestnictwo w Klubie:

Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ może zostać każdy mieszkaniec Gminy Wólka, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnictwo odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Oferta Klubu:

Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym i miesięcznym planem pracy Klubu. Klub oferuje Seniorom m. in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, spotkania integracyjne.

Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

 • stałych spotkań uczestników Klubu,
 • warsztatów tematycznych,
 • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd. ,
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

W Klubie Senior+ uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. A społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

 

Harmonogram zajęć lipiec 2024

 

Data Temat zajęć Cele zajęć
01.07.2024
 • Zajęcia gimnastyczne.
 • Warsztaty teatralne.
 • Promowanie zdrowia fizycznego.
 • Rozwijanie kreatywności, ćwiczenia do występu dożynkowego.
02.07.2024
 • Fitness na powietrzu.
 • Warsztaty teatralne.
 • Zachowanie sprawności fizycznej.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Nauka pracy w grupie, integracja.
04.07.2024
 • Rękodzieło – malowanie na płótnie.
 • Trening pamięci, rozwiązywanie krzyżówek.
 • Pobudzenie aktywności twórczej.
 • Aktywizacja umysłowa.
08.07.2024
 • Aerobik z trenerem
 • Zajęcia teatralne z reżyserem.
 • Wspólne gotowanie.
 • Zachowanie zdrowia fizycznego.
 • Rozwijanie kreatywności, wymiana doświadczeń.
09.07.2024
 • Ćwiczenia relaksacyjne z trenerem.
 • Zajęcia teatralne „Dziady Dożynkowe”
 • Piosenki dożynkowe
 • Zachowanie sprawności fizycznej.
 • Poznanie tradycji ludowej związanej z dożynkami.
 • Przypomnienie biesiadnych utworów związanych z dożynkami, rozwijanie wrażliwości muzycznej.
11.07.2024
 • Kalambury – gra towarzyska.
 • Malowanie na płótnie – cd.
 • Spotkanie przy kawie.
 • Rozwijanie zdolności artystycznych – dokończenie malowania obrazów.
 • Integracja grupy.
15.07.2024
 • Nordic-walking
 • Tradycje ludowe w polskiej wsi – rozmowy przy kawie.
 • Przypomnienie tradycji związanych z polską wsią.
 • Wymiana doświadczeń.
16.07.2024
 • Bezpieczny Senior
 • Zajęcia teatralne.
 • „Konflikt to nie problem”.
 • Uświadomienie o niebezpieczeństwach grożących Seniorom.
 • Doskonalenie umiejętności aktorskich.
 • Nauka rozwiązywania konfliktów.
18.07.2024
 • Rękodzieło.
 • Karaoke – piosenki młodości.
 • Rozwijanie zdolności artystycznych.
 • Rozwój wrażliwości muzycznej.
22.07.2024
 • Ćwiczenia relaksacyjne z trenerem.
 • Warsztaty teatralne – cd.
 • Integracja na świeżym powietrzu.
 • Nauka prawidłowego oddychania.
 • „Dziady dożynkowe” – próba.
23.07.2024
 • Zajęcia komputerowe.
 • „Zdrowe przekąski”
 • Nauka obsługiwania przeglądarki internetowej.
 • Przybliżenie informacji na temat zdrowego odżywiania.
25.07.2024
 • Zajęcia manualne – tworzenie mydełek.
 • Kuchnia staropolska.
 • Rozwój zdolności manualnych oraz kreatywności.
 • Przypomnienie przepisów z kuchni staropolskiej.
 29.07.2024 
 • Kącik szachowy, gry planszowe.
 • Warsztaty teatralne z reżyserem.
 • Aktywizacja umysłowa uczestników.
 30.07.2024 
 • „Lato zaklęte w słowach” - Zajęcia czytania i pisania poezji.
 • Rozmowy przy kawie.
 • Zachęcanie do twórczego wyrażania siebie poprzez poezję.
 • Rozwijanie umiejętności czytania.
 • Integracja grupy.
Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne