OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Projekt Polityka Senioralna EFS+

Gmina Wólka w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie FELU.08.05 otrzymała dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego pn. „Polityka Senioralna EFS+”, Nr: FELU.08.05-IŻ.00-0001/23 którego Partnerem Wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Projekt w Gminie Wólka będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce.

Projekt socjalny "Gwiazdka dla rodzin"

Organizacja paczek wigilijnych dla rodzin z dziećmi korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

„Liderzy kooperacji”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce realizuje partnerski projekt  pn. „Liderzy kooperacji”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów: Lidera – ROPS w Rzeszowie oraz Partnerów: ROPS w Białymstoku, ROPS w Lublinie, ROPS w Kielcach oraz MCPS w Warszawie.

Projekt Socjalny "Wesołego Alleluja"

Projekt Socjalny "Wesołego Alleluja"

Organizacja paczek żywnościowych - Wielkanocnych dla osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

Nowoczesny OPS – Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w OPS Wólka

Nowoczesny OPS – Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w OPS Wólka

Jest to projekt konkursowy ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna.

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne