OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Pomoc żywnościowa

W najbliższych dniach rozpoczynamy realizację kolejnej tury Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (POPŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
  • 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Mieszkańcy, którzy otrzymali skierowania na pomoc żywnościową w ramach Podprogramu 2021 i wybrali jako miejscowość odbioru Świdnik Duży Pierwszy (z ramienia Federacja Polskich Banków Żywności), będą mogli odebrać paczki żywnościowe według przydziału:

06.09.2022 – mieszkańcy miejscowości: Bystrzyca, Łysaków, Sobianowice, Kolonia Pliszczyn, Pliszczyn, Jakubowice Murowane, Wólka, Rudnik, Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi.

07.09.2022 – Turka, Os. Borek, Świdnik Mały, Kolonia Świdnik Mały, Biskupie Kolonia, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Świdniczek.

Wydawanie paczek żywnościowych we wskazanym terminie odbędzie się

w godz. 9 – 14 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (w Świdniku Dużym Pierwszym 48 A).

Zapraszamy osoby zainteresowanie uzyskaniem wsparcia w postaci produktów żywnościowych do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce, tel. 535 210 670.

 

program operacyjnyunia europejskabank zywnosci

 

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne