OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Dodatek węglowy - wnioski

Przypominamy, że wnioski o dodatek węglowy oraz dodatek osłonowy można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres: OPS_Wolka lub w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce (biuro podawcze Ośrodka), Jakubowice Murowane 8.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce pod numerem telefonu:

  • 81 478 17 59,
  • 535 210 670,
  • 535 210 676.

Jednostką właściwą do rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy i dodatek osłonowy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne