OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Uwaga – Dodatek węglowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że dodatek węglowy zostanie wypłacony niezwłocznie po uzyskaniu dotacji z Budżetu Państwa.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne