OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Można już składać wnioski o dodatki do innych źródeł ciepła

Posiadacze indywidualnych źródeł ciepła zasilanych peletem, biomasą, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym mogą już składać wnioski o dodatek.

15 września 2022 r. Sejm przyjął projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wprowadziła ona dodatek dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym),
  3. kocioł olejowy.

Wszystkie te źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ustawa weszła w życie 20 września. następnego dnia ukazało się Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce:

  • osobiście – Jakubowice Murowane 8,
  • poprzez platformę ePUAP,
  • pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolce, 20 – 258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8,

Wniosek w wersji papierowej jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

Druk wniosku w formie elektronicznej.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne