OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Projekt realizowany przez UP w Lublinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej do skorzystania ze wsparcia w ramach realizowanego przez nasz urząd projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, RPO WL 2014-2020, pt.:

Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (VII)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 609 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Lubelskim

W ramach projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Lublin oraz Filiach w Bełżycach i Bychawie, w tym obywatele Ukrainy:

 • zostaną objęci wsparciem w postaci pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz Indywidualnego Planu Działania,
 • które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć doświadczenie zawodowe, a tym samym zwiększyć szanse na zatrudnienie mogą skorzystać z bezpłatnego szkolenia indywidualnego,
  dodatkowo:
  • osoba otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120 % zasiłku;
  • i zwrot kosztów dojazdu;
 • mają również możliwość podjęcia pracy w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.

Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniach oraz pracodawców z terenu Powiatu Lubelskiego zainteresowanych współpracą do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do siedziby Urzędu. Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie:

 • PUP Lublin, ul. Mełgiewska 11c, tel.: 81 745 18 16
 • Filia w Bełżycach, ul. Lubelska 8, tel.: 81 517 37 70
 • Filia w Bychawie, ul. Mickiewicza 11, tel:: 81 566 00 36

dokument w pliku .pdf

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne