OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO KOŃCA KWIETNIA 2024 R.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wypłata dodatków będzie realizowana jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne