OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Specjlalistyczne poradnictwo od Stwarzyszenia Rysa

Specjlalistyczne poradnictwo od Stwarzyszenia Rysa

Stowarzyszenie Rysa prowadzi na terenie Powiatu Lubelskiego Jednostkę Specjalistycznego Poradnictwa dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, osób znajdujących się w kryzysie, ofiar i sprawców przemocy oraz osób uzależnionych i współuzależnionych.

Dyżury specjalistów odbywają się w ostatni poniedziałek w miesiąca w godz. 14.15-17.15 w budynku Urzędu Gminy Wólka pokój nr 23A (ostatnie piętro).

Serdecznie zapraszamy

Nr tel. 663-788-698

 

Zadanie publiczne zlecone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne