OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WÓLCE

Pogotowie radiowe

Zachęcamy Państwa do wysłuchania audycji radiowej pn. „Pogotowie radiowe”, który promuje projekt „Polityka Senioralna EFS+” w naszym województwie. „Polityka senioralna EFS+” jest nowatorską inicjatywą realizacji szerokiego wachlarza usług społecznych o indywidualnym charakterze, które są skierowane do osób 65+ z całego województwa lubelskiego.

W związku z postępującym procesem starzenia społeczeństwa konieczny jest rozwój usług środowiskowych uwzględniających podmiotowość jednostki, świadczonych w środowisku lokalnym w miejscu zamieszkania dostosowanych do potrzeb odbiorców.

Projekt jest realizowany we współpracy z gminami, na podstawie umów partnerskich, a jego całkowita szacunkowa wartość wynosi ok. 248 823 529,00 zł, natomiast gmina Wólka otrzyma środki finansowe w kwocie 631 170,00 zł.
W ramach „Polityki Senioralnej EFS+” na terenie Gminy Wólka realizowane będą usługi: sąsiedzkie, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, podologiczne, transportowe "Door to door", "Złota rączka", fryzjerskie, psychologiczne i prawne. Wszystkie ww. usługi będą realizowane w miejscu zamieszkania Seniora.

Planowany termin rozpoczęcia działań projektowych to wrzesień 2024 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, jako realizator programu, będzie na bieżąco informował o etapach wykonania Projektu oraz naborze wniosków.

audycja pogotowie radiowe

 

Rzeczpospolita polska
Lubelskie - smakuj życie
Europejski Fundusz Społeczny
fundusze EU regionalne